Diberitahukan kepada calon wisudawan/ti penundaan wisuda sebagai mana dalam file lampiran dibawah ini.

Terima kasih.

pengumuman